112 Animasyon
 
 
 
İletişim hizmetleri ileri düzeyde olan ülkelerde; emniyet, sağlık, yangın, afet vb. acil yardım hizmetleri tek merkezden koordine edilmektedir. Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde 112, Amerika Birleşik Devletleri'nde 911 numarası acil yardım numarası olarak kullanılmaktadır. Avrupa Birliği, 29 Temmuz 1991 tarihli kararı ile birlik çatısı altındaki tüm ülkelerde 112 hattının ‘Tek Avrupa Acil Çağrı Merkezi ve Tek Acil Çağrı Numarası’ (Single European Emergency Call Number) olarak kullanımını uygun görmüştür.

Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde, ülkemizde Tek Avrupa Acil Çağrı Merkezi ve Tek Acil Çağrı Numarası oluşturma çalışmalarına; 2003 yılında Hollanda Hükümeti ile T.C. İçişleri Bakanlığı’nın işbirliği ile MATRA Projeleri kapsamında başlanmış, İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen projede 06 Nisan 2005 tarihinde Antalya ve Isparta pilot il olarak seçilmiştir.

Projenin hayata geçmesiyle birlikte; her türlü hava, kara ve su taşıtlarının meydana getirdiği kazalarda, bina, tesis ve orman yangınlarında, doğal afetlerde, acil müdahale gerektiren bütün olaylarda, çağrıları cevaplandırmak, gerekli müdahaleye karar vermek, hizmetleri sevk ve idare etmek üzere 24 saat esasına göre çalışan Acil Çağrı Merkezimiz faaliyete geçmiştir.

Böylece acil çağrı hizmetlerinde koordinasyon eksikliği giderilerek, mobil sistem entegrasyonu sağlanmakta, kaynak ve zaman israfı çok büyük ölçüde önlenmekte, acil çağrı sistemine kontrol edilmiş ve denetlenmiş bilgi akışı sağlanmaktadır.
 
 
 
İçişleri Bakanlığı Isparta Valiliği Isparta Belediyesi Isparta Sağlık Isparta Emniyet Isparta Jandarma
 
Türkiye Cumhuriyeti Isparta Valiliği
112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü